WAARVOOR STAAN WE?

Niet stapelen maar vervangen faciliteert op lokaal niveau de transitie van aanbod naar vraag gestuurde samenwerking vanuit het onderwijs. En biedt het onderwijs regie met vaardigheden, kennis en instrumenten om de schooldeur verantwoord te openen. Om inspirerende rolmodellen, situaties, omgevingen, voorwerpen, gevoelens, vaardigheden, kennis, ervaringen en talenten binnen de school te ontvangen en buiten de school te ontmoeten. En eenvoudig, vervangend en op maat te plaatsen in het curriculum van iedere school. Onafhankelijk van de werkwijze van de school.

De primaire doelgroep is basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. En Niet stapelen maar vervangen ondersteunt ook lokale educatieve aanbieders en hun opdrachtgever: de gemeente. De gemeente financiert de lokale educatieve aanbieders structureel. Dit zijn de bibliotheek, de GGD en de educatieorganisaties op het gebied van sport, cultuur, natuur, milieu, duurzaamheid, technologie, digitale vaardigheden en burgerschap.


 

AMBITIE

In samenwerking met landelijke ambassadeurs brengt Niet stapelen maar vervangen de transitie van aanbod naar vraag gestuurd samen werken op landelijk niveau onder de aandacht van ministeries en hun landelijke uitvoeringsorganisaties/educatie aanbieders (LKCA, Netwerk VSC, Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen, KVLO, Prodemos, GGD GHOR, Jetnet-Technet, FutureNL en DEN). Als ook van educatieve uitgeverijen. Met als doel om de transitie ook landelijk te faciliteren en borgen. De ambassadeurs zijn op dit moment: LKCA, SLO, PO-raad, Gelijke Kansen Alliantie, Netwerk VSC, ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).